Axis Industries - pramonė, energetika, statyba. Jūsų idėja – mūsų technologijos.

Naujienos Axis Technologies

UAB „Axis Technologies“ sėkmingai įgyvendino projektą

2013-02-28           UAB „Axis Technologies“ sėkmingai įgyvendino nuo 2010 m. vasario mėn. vykdomąprojektą „Ardyninės pakuros su katilu bei automatizuota kuro padavimo sistema, kūrenamos alternatyviomis biokuro rūšimis, sukūrimas“ (projekto kodas VP2-1.3-ŪM-02-K-02-044). Įgyvendinus šį projektą per daugiau nei porą metų buvo sukurta naujos kartos šiaudų ir alternatyvių biokuro rūšių deginimo energetinėsistema.

          Projektui buvo skirta 1.163.634,00 Lt finansinės paramos iš Europos regioninės plėtros fondo pagal specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projektas buvo įgyvendinamas iki 2013 m. vasario mėn.


           Projekto tikslai:

            1) išplėstiįmonės inovacines veiklas;

            2) išplėsti biomase kūrenamų šildymo sistemų spektrą;

            3) padidintiįmonės konkurencingumą ne tik Lietuvos bet ir užsienio rinkose;

            4) padidinti įmonės potencialą kuriant naujus inovatyvius produktus.


           Tikimės, kad sėkmingas projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį tiek tolimesneiįmonės plėtrai, tiek įmonės klientams, tiek visam šalies ekonomikos vystimuisi.


Dėl išsamesnės informacijos kreiptis:


Laimonas Narbutas

UAB „Axis Technologies“

Naujų produktų ir inovacijų skyriaus

vyr. inžinierius L. Narbutas

Miesto stacionarus: (+370) 37424514
Mobilus: (+370) 65539432
Faksas: (+370) 37424516Visos naujienos