Axis Industries - pramonė, energetika, statyba. Jūsų idėja – mūsų technologijos.

Apie grupęBendra informacija

Bendra informacija

 
„Axis Industries“ – pirmaujanti įmonių grupė Lietuvoje, kurianti efektyvius inžinerinius sprendimus pramonei ir energetikai.

Šiuo metu grupės įmonėse dirba daugiau nei 800 darbuotojų.

Grupės įmonės dirba biokuro energetikos, šiluminės technikos, pramonės ir energetikos objektams skirtų inžinerinių sprendimų, pramoninių ir energetikos įrenginių priežiūros ir aptarnavimo bei statybų valdymo srityse:


„Axis Industries“ jau daugiau kaip 20 metų kuria ir gamina biokuro katilinių įrangą, vandens ir šilumos apskaitos prietaisus, automatizuotus šilumos punktus, siūlo pramonės automatikos sprendimus ir produktus, pramonės ir energetikos įrenginių priežiūros ir aptarnavimo paslaugas.

„Axis Power“ - antrinė „Axis Industries“ įmonė, kuri vykdo elektros energijos skirstyklų, pastočių įrenginių, generatorių ir elektros imtuvų projektavimo, paleidimo, derinimo ir montavimo darbus, gamina relinės apsaugos ir automatikos, tarpinių gnybtynų spintas, valdymo paneles, kintamos ir nuolatinės įtampos skydus.

„Axis Technologies“ – antrinė „Axis Industries“ įmonė, kuri diegianti ir modernizuojanti biokuro, dujines ir skysto kuro katilines, teikia kompleksines paslaugas – objektų techninę ekspertizę ir konsultacijas, projektavimo darbus, katilinių įrangos tiekimą ir montavimą, paleidimą ir derinimą, įrengimų automatizavimo ir aptarnavimo paslaugas.